Stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting

De Stichting ‘Vrienden van de Deken Hanneman Stichting’ heeft tot doel het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan de Deken Hanneman Stichting in Maastricht in het bijzonder. Daarnaast wil zij het individuele welzijn van mensen op het gebied van hulpverlening in de provincie Limburg bevorderen. De Stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting biedt alleen ondersteuning aan stichtingen of verenigingen die beschikken over een ANBI-status.
Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting ontvangen geen honorering voor hun bestuursactiviteiten.

De stichting is op zoek naar mensen, 'Vrienden’ die er mede voor willen zorgen dat hulpvragers, die niet over een eigen sociaal netwerk beschikken en/of de financiële mogelijkheden niet hebben, toch geholpen kunnen worden. Dat kan middels overmaking op rekening nummer: NL08TRIO 0320657159.

De Stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting zal met de verworven gelden de Deken Hanneman Stichting, dan wel een andere stichting of vereniging met ANBI-status, financieel ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten op bovenstaand vlak.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. J. Goumans - voorzitter
Dhr. C. Hoen - secretaris
Dhr. J.P. Stoffens - penningmeester
Dhr. R. van Attekum - bestuurslid
Mevr. M. Veelers - bestuurslid

Contact:

Dhr. C. Hoen, secretaris Vrienden van de Deken Hanneman Stichting.
Gsm 06-31931023, e-mail stanhoen@gmail.com

Het beheer van het vermogen is in handen van bovengenoemd bestuur met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

KvK nummer: 88186296
RSIN nummer: 864530894