Stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting

De Deken Hanneman Stichting wordt financieel gesteund door de stichting Vrienden van de Deken Hanneman Stichting. Het bestuur van de vrienden stichting bestaat uit:

Dhr. J. Goumans - voorzitter
Dhr. C. Hoen - secretaris
Dhr. J.P. Stoffens - penningmeester
Dhr. R. van Attekum - bestuurslid
Mevr. M. Hendriks-Veelers - bestuurslid

kvk nummer: 88186296