Ondersteun de Deken Hanneman Stichting

De Deken Hanneman Stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties.
Heeft u geen tijd of niet de mogelijkheid om vrijwilliger te worden en wilt u toch dit mooie project ondersteunen? We ontvangen dankbaar uw donaties.

U kunt gebruik maken van ons bankrekeningnummer:
NL45 TRIO 0338 6847 19
t.n.v. Deken Hanneman Stichting te Maastricht
Onze stichting heeft de ANBI status.